Hvordan reduserer du risikoen for brann i smultgryta? Hva er de vanligste brannårsakene? Og har du sjekket røykvarsleren?

Tørrkoking og overoppheting er den vanligste enkeltårsaken til boligbrann. Og vi bruker mange levende lys i julen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en nettside der du kan lese om sikkerhet på flere områder, alt fra brann og strøm, via produkter og forbrukertjenester, til gass og farlige stoffer.

Les mer på sikkerhverdag.no.

Ha en god og sikker jul!