Omfanget av besøk vil variere, men omtrent hver tredje helg er aktuelt. Barnevernet veileder og følger opp hvis det er behov for det. Godtgjøring etter statens satser for besøkshjem.

Ta kontakt hvis dere ønsker mer informasjon eller kunne tenke dere å være besøkshjem. Kontaktperson i barnevernet i Oppegård er Anne-Lene Baastad, telefon 66 81 90 90, e-post: barnevern@oppegaard.kommune.no.