Ordfører Thomas Sjøvold la ned grunnstenen sammen med elever fra Ingieråsen skole. Ungdomsskolen blir nærmeste nabo til omsorgsbygget som nå bygges på Kolbotn.

Grunnstenen

8.- og 9. trinn ved skolen hadde fått i oppdrag å fylle en «tidskapsel» som skulle legges ned i grunnstenen. Grunnstenen (et skrin med Oppegårds kommunevåpen inngravert) ble blant annet fylt med et minnekort bestående av to videoer om hvordan det er å være ung i Oppegård i dag, og et tankekart som viser hvordan ungdommene tror det vil være å bo i Oppegård om 100 år. Det ble også lagt i mynter, dagens lokalaviser, en spinner, headset til mobiltelefon, og andre småting som kan si noe om hvordan det var i 2018 – i fremtiden.

Moderne bygg i massivtre

Det nye omsorgsbygget vil få fem etasjer med underliggende kjeller og skal bestå av 72 omsorgsboliger, bokollektiv for demente, dagsenter og base for hjemmetjenesten. Dette blir et funksjonelt og miljøvennlig lavenergibygg med mye bruk av massivtre.
Det legges opp til fine uteområder – og elevene ved Ingieråsen skole vil kunne bruke en passasje gjennom bygget som alternativ skolevei.  

Hovedarkitekt for bygget, Lars Jørund Haugen fra tegn_3 arkitekter, bor selv i kommunen og deltok også på seremonien. Entreprenør for bygget er AF Nybygg.

Omsorgsboligene er planlagt ferdigstilt våren 2019. Du kan lese mer om utbyggingen her på nett under Edvard Griegs vei omsorgsboliger.

Foto: Jan Walbeck