Kurset gir deg en innføring og avklaring rundt formelle krav omkring selskapsform, skatt, avgifter, trygderettigheter og forsikringer. Videre gir kurset innsikt i risikovurdering og hvordan man legger til rette for kommersiell planlegging.

Kurset holdes onsdag 7. mars 2018, kl. 17.00-20.00, Ås Kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås.

Neste kurs holdes onsdag 25. april 2018.

Påmelding på nettsidene til Etablerertjenesten.