Mer enn 40.000 skoler i 50 land i Europa, Afrika, Oceania og Amerika deltar. Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning som henvender seg til barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Satsningen på Grønt Flagg kan være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen, og en flott måte å markere seg som en Miljøskole. Kunnskaper gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet forøvrig. Over 800 skoler og barnehager, fordelt på 17 fylker og 90 kommuner deltar i Grønt Flagg programmet i Norge. Grønt Flagg samarbeider med Kunnskapsdepartementet, Nettverk for Miljølære i skolen og Miljøverndepartementet.

Greverud skole er en Grønt Flagg-skole.

Greverud skole ble bygget i 1921. Skolen er utbygd og rehabilitert gradvis frem til i dag og mer rehabilitering står på trappene. Januar 2016 fikk vi
et modulbygg ved skolen som huser deler av vår stadig økende elevflokk. For at elevene skal ha plass nok å boltre seg på, så har vi siden skoleåret
2017/2018 delt midttimen slik at småtrinnet og mellomtrinnet ikke er ute samtidig. Det gir større rom for bevegelse og lek og vi ser at det er
mindre konflikter.


Skolemiljøutvalget (SMU) er vårt miljøutvalg for Grønt Flagg.

SMU består av alle parter i skolen, elever, foresatte og ansatte. SMU behandler både det fysiske og psykososiale skolemiljøet.

Greverud skole har valgt Grønt Flagg, fordi:

  • opplegget virker enkelt, handlingsrettet og henvender seg direkte til brukerne
  • målsettingen er rettet mot både holdninger og handlinger
  • det lett kan knyttes opp til skolens hovedmål: læring og kunnskap for elevene
  • Grønt Flagg gir oss et verktøy for å få oversikt over eget helhetlig miljøarbeid
  • vi kan konsentrere oss om et mål av gangen, og samtidig ha utvikling/læring over tid

 

Hvis du vil lese mer om Grønt Flagg, klikk her.