Mars 2009 oppnådde Ingieråsen skole sertifisering til Grønt Flagg. Kravet for å beholde miljøsertifiseringen er årlig rapportering til FEE Norge.

"Formålet med Grønt Flagg er å sikre bærekraftig utvikling gjennom miljøopplæring. Grønt Flagg er ett virkemiddel for å innføre miljøledelse og en drivkraft for miljøundervisning (Education for sustainable Development - ESD). Skolene og barnehagene organiserer miljøarbeidet og jobber med miljøprosjekter innen ulike miljøtemaer i henhold til miljøhandlingsplaner.  "

MiIjøhandlingsplan 2017 – 2019

Miljøhandlingsplanen for perioden 2017-2019 med fokus og delmål har blitt utarbeidet av skolens miljøråd. 

Gjennom miljøgjennomgang og bruk av elevundersøkelsen har vi identifisert følgende temaer som gjenstand for Ingieråsen skoles miljøplan:

 1. Tema: Sunt kosthold og Fysisk aktivitet

  Beskrivelse:

  Et av de viktigste samlingspunktene for elevene, og et betydelig miljø- og trivselstiltak, er skolens elevdrevne kantine. Denne er åpen i storefri hver dag og tilbyr mat og drikke til en rimelig penge. Maten tilberedes av elevene på 9.trinn som har Mat og Helse, og drikke og meieriprodukter handles inn fra Tine Meierier. I tillegg er det en rekke elevbedrifter som selger produkter gjennom kantina samt at det er frukt og grønnsaker til salgs.  

  Skolens miljøråd har over de siste årene arbeidet for å implementere en sunnere profil på skolens kantine jmf skolens miljøhandlingsplan. Gjennom et fokus på et sunt skolemåltid med vekt på ernæringsmessig riktig mat har vi prøvd ut ulike retter til salgs til elevmassen som oppfyller disse kriteriene. Ikke minst har det vært viktig for skolen at de Tine-produktene som selges skal ha en så sunn profil som mulig.

  Vi ser imidlertid at det er viktig å opprettholde fokus på dette temaet og samtidig informere og veilede elevene til å ta riktige ernæringsmessige valg i det daglige. Vi opplever at mange elever ikke forstår hvorfor vi ikke tilbyr usunne produkter i kantina og etterspør usunn mat. I tillegg har vi i økende grad brukt prisdifferensiering som virkemiddel til å hjelpe elevene til å ta sunne valg, og dette er en prissettingsmodell vi gjerne vil videreutvikle. 

  Samtidig ser vi at altfor mange elever sitter for mye stille i løpet av dagen. De kjøres til skolen av foreldrene sine, og er ellers opptatt av mobiltelefonene sine og sittestillende aktiviteter gjennom skoledagen. Vi ønsker derfor å fortsette å ha fokus på fysisk aktivitet i det daglige og skoledagen med de tiltak som er nedfelt i miljøhandlingsplanen. Det dreier seg om å oppmuntre til å gå/sykle til skolen og samtidig tilrettelegge for 45 minutters daglig fysisk aktivitet gjennom åpen gymsal i storefri og et uteområde som innbyr til aktiviteter. 

 2. Tema: Avfallshåndtering og gjenbruk

  Beskrivelse:

  Miljørådet har gjennom miljøgjennomgangen identifisert at vi fortsatt har utfordringer hva gjelder avfallshåndtering og gjenbruk ved skolen. Til tross for at vi har jobbet med dette som tema over mange år ser vi at mange elever stiller seg likegyldige til viktigheten av kildesortering. Her kreves det dermed nedre opplæring samt oppmuntring.

  I tillegg har vi som skole en jobb å gjøre ved å legge enda bedre til rette for kildesortering og da særlig i klasserommene. Her må vi ha bedre egnede kildesorteringsbeholdere samt at de tømmes oftere som en rutine.

 3. Tema: Inneklima

  Beskrivelse:

  Skolen er elevenes og lærernes arbeidsplass, og de fortjener et godt arbeidsmiljø med et godt inneklima. Elevundersøkelsen viser at vi har utfordringer på dette området og det er således på tide å friske opp fokus på dette området.

  Skolen har etter siste rehabilitering i 2004 vært en «uteskofri» skole, noe som har gjort underverker for inneklimaet på skolen. Allikevel kan det slurves med dette forbudet og andre rutiner vi skal ha innarbeidet. Målene som settes innenfor temaet «inneklima» er således ikke nye, men nødvendige å ha i fokus for å sikre et fortsatt godt inneklima på skolen.