Miljøhandlingsplan 2018

En miljøsertifisert skole gjennom Grønt flagg er bevis på at skolen:

  • gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå
  • prioriterer miljøet i undervisning og daglig drift

Hellerasten skole har valgt Grønt Flagg som miljøsertifiseringssystem, fordi:

  • opplegget virker enkelt, handlingsrettet og henvender seg direkte til brukerne
  • målsettingen er rettet mot både holdninger og handlinger
  • det lett kan knyttes opp til skolens hovedmål: læring og kunnskap for elevene
  • Grønt Flagg gir oss et verktøy for å få oversikt over eget helhetlig miljøarbeid
  • vi kan konsentrere oss om et mål av gangen, og samtidig ha utvikling/læring over tid


Kildesortering ble innarbeidet i skolene i Oppegård fra 2006.
En miljøhandlingsplan i regi av Grønt Flagg var til hjelp for innarbeiding og oppfølging av kildesortering, med mål å bidra til læringsutbytte.

Grønt Flagg passer til en lærende organisasjon med ungdom og kunnskap i fokus. Miljøsertifiseringen er tidsbegrenset og utfordringen til skolen blir å følge opp med nye planer og dokumenter for å sertifiseres på nytt hvert år.

Det viktigste er at vi holder miljøarbeidet høyt overfor ungdommen vår.

Grønt Flagg er:
Et internasjonalt symbol, -knyttet til: Eco-Schools nettverket (www.eco-schools.org)
Drives av: FEE - Foundation for Environmental Education (www.fee.no)
Samarbeide: Nettverk for miljølære (www.miljolare.no)
UFD - Undervisnings og Forskningsdepartementet
Læringssenteret