Gro Herheim har 19 års ledererfaring fra offentlig sektor. Hun har blant annet jobbet i Vestfold  fylkeskommune, Larvik kommune og Svelvik kommune, de siste fire årene som rådmann i Svelvik. Herheim er utdannet landskapsarkitekt med hovedfag i regional planlegging og videreutdanning i samfunnsplanlegging, jus og ledelse. Hun er bosatt i Revetal, er gift og har fire voksne barn.

Rekrutteringsprosessen
I januar oppnevnte foreløpig fellesnemd for de to kommunene et ansettelsesutvalg som skulle rekruttere administrasjonssjef i Nordre Follo. Ansettelsesutvalget har bestått av medlemmer i Foreløpig Partssammensatt Utvalg: Ordførerne Tuva Moflag og Thomas Sjøvold, hovedtillitsvalgte Monica Skogbakken og Mona Bergersen, Merete Bellingmo fra Arbeiderpartiet og Anne Kristine Linnestad fra Høyre. HR-lederne i Ski og Oppegård har vært sekretærer for utvalget. Rekrutteringsbyrået Habberstad har bistått ansettelsesrådet med behovsanalyse, med å lyse ut stillingen og vurdere søkerne.  

Den endelige søkerlisten hadde ti søkere, seks menn og fire kvinner. Etter en grundig vurdering av aktuelle kandidater, anbefalte et samlet ansettelsesutvalg kommunestyret å tilby Gro Herheim stillingen som administrasjonssjef i Nordre Follo kommune.