Oppegård kommune har en ny leverandør av hjemmesidene, og dermed også sidene til Greverud skole. Vi ønsker derfor å fokusere på relevant og nyttig innhold på hjemmesiden vår, og flytte det vi har kalt "elevsiden" vår over på denne nye skoleavisen. Her håper vi at både elever og foreldre/foresatte fortsatt vil følge med på hva som rører seg hos oss i løpet av et skoleår, og vi vil selvfølgelig linke dette til Greverud skoles hjemmeside og promotere via Facebook.

Hvor finner du Grevlingen? Den finner du her: https://skoleaviser.no/greverud-avisa

Hvis du er nysgjerrig på hvordan navnet ble til, så klikk her.

Følg oss da vel!