Digitale elevverktøy

Her vil du finne informasjon om IKT i skolen som bl.a. bruken av Chromebooks og Ipad'er, programvare og IKT-undervisning.

Informasjon om Chromebøker

Bakgrunn 

Elevenes bruk av digitale elevverktøy skal være i samsvar med læreplaner i hvert enkelt fag. Kompetansemålene er de samme for alle elevene i skolen, og elevene skal vurderes etter prinsippene som er nedfelt i vurderingsforskriften. Dette endrer seg ikke med digitale elevverktøy. Nye arbeidsformer skal derimot utfordre elevene til å utvikle sin kompetanse i henhold til de mål som er nedfelt i læreplanen i hvert enkelt fag. Dette vil spesielt gjøre seg synlig i hvordan elevene vil få en kontinuitet innenfor sin utvikling basert på kompetansemål i fagene. Dette vil effektivisere og gi en samhandling gjennom barneskolen og ungdomsskolen for elevens utvikling. 

Et eksempel på dette er at tilbakemeldinger om utvikling og trening kan følges over tid ved at elevene nå får en digital arbeidsbok hvor de enkelt kan finne fram til sin kompetanse og utviklingspotensiale. I Engelsk kan de nå for eksempel ha sin en egen side om "sterke verb" i arbeidsboken hvor de da kan hele tiden se sin utvikling gjennom sitt løp på barneskolen eller ungdomsskolen i dette temaet.  

Digitaliseringen vil også knytte undervisningssituasjoner med hvordan elevene kan finne tilbake i faglig informasjon som er gitt i timen. Et eksempel på dette er at det som skjer på tavlen i timen får elevene tilgang til med en gang i sin digitale arbeidsbok.   

En 1:1 bruk av digitale elevverktøy åpner også muligheten til å trene spesifikke kompetanser gjennom ulike apper og/eller online programmer. 

Når det gjelder digital undervisning og bruk av chromebøker er det viktig at dette kun skal være til skolerelaterte ting. Det skal heller ikke være slik at det går på bekostning av andre ting som har en pedagogisk effekt. Det er viktig at elevene arbeider variert og klarer å benytte ulike verktøy som håndskrift, tastatur, tale, film, bilder osv. Bruk av digitale verktøy skal være så lærerstyrt og situasjonsstyrt som overhodet mulig. Med dette menes det at elevene kun skal bruke chromeboken til konkrete arbeidsoppgaver og at den skal ikke være oppe hele tiden, selv om læreren bruker den digitale tavlen.
  

Med vennlig hilsen
Andreas Christiansen
IKT rådgiver 
Skole