Undervisning

Slik starter opplæringsloven; "Opplæringen i skolen skal, i samarbeid og forståelse med hjemmet, åpne dører mot verden og fremtiden og gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring...".