Pandemier

Informasjon til elever og foresatte fra Helsetjenesten i Oppegård kommune

Smitte:

Hovedsakelig dråpesmitte og i mindre grad kontaktsmitte.
Største mulighet for smitte skjer derfor gjennom hoste og via hendene våre.

Forebygge sykdom:

God håndhygiene, det vil si vaske hender med såpe og vann.  Håndsprit kan brukes der hvor det ikke er tilgang på god håndvask.  Viktig at man vasker hender før måltider og når man har vært ute. Hoste sprer viruset raskt gjennom luften, og det er derfor viktig å hoste i et papirlommetørkle som kastes med en gang.. Har man ikke papirlommetørkle for hånden, hoster man inn i armkroken vekk fra andre.

Helsemyndighetene oppfordrer alle til å ta disse rådene på alvor, viktig å instruere barna i god hoste- og håndhygiene.

Symptomer:

Feber, hoste, vond hals, kroppsverk, hodepine, frysninger, tretthet.  Noen har også rapportert diare og oppkast.  Sykdomstegnene starter gjerne raskt.  Sykdommen varer for de fleste 7-10 dager.  Influensasyke anses som smittsomme så lenge de har influenassymptomer og inntil 7 dager etter at sykdommen har startet.  Barn kan være smittsomme lengre.

Risikogrupper: Personer med astma og andre lungesykdommer, ekstrem overvekt, diabetes, kroniske hjerte/kar lidelser, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologiske sykdommer og kreft. 

Gravide er også mer utsatt for komplikasjoner ved smitte.

Hva gjør man hvis man har symptomer?

De fleste trenger bare å holde seg i ro og ta febernedsettende medisiner.  Er man i tvil, skal fastlegen kontaktes pr. telefon for råd om videre behandling.  Ikke møt opp på legekontoret uten å ha ringt på forhånd, dette for å unngå at man smitter andre.  Ha kontakt med færrest mulig mennesker inntil diagnosen er stilt – eventuelt avkreftet.

Reisende som blir syke etter hjemkomst bør snarest mulig ringe fastlegen eller legevakt.  Personer som har økt risiko bør også kontakte legen ved tegn til sykdom forenlig med influensa.  Er noen i husstanden blitt influensasyk, gir Folkehelseinstituttet følgende smittevernråd:

  • Fortsett med normale aktiviteter
  • Vær obs på influensalignende symptomer
  • Hvis symptomer oppstår, dra hjem, ring legen.

Barn eller voksne som har influensasymptomer skal ikke gå på arbeid, skole eller i barnehage.