Kikhoste

Kikhoste er en bakterieinfeksjon som har fått økt hyppighet i de siste årene. Den siste tiden er det i Oppegård rapportert om flere barn som har fått konstatert kikhoste og derfor fått behandling for dette.

Kikhoste smitter gjennom dråpesmitte. Mest smittsom i tidlig stadium og smitter sjeldent lengre enn tre uker etter at de typiske hosteanfallene har begynt. Inkubasjonstid: 7-10 dager.

Symptomer og forløp: I det første stadiet har den smittende personen hoste, feber og rennende neste. Etter 1.2 uker kommer intens hoste som kan vare i flere uker.

Kikhoste kan være farlig for småbarn, spesielt spedbarn som kan slutte å puste i forbindelse med hosteanfallene.

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet er den smittede vanligvis smitteførende fem dager etter igangsatt behandling, og barnet bør holdes hjemme fra skolen i denne perioden. Det er lite effekt av antibiotika behandling hvis den igangsatt sendere enn tre uker etter sykdomsdebuten.

Vaksinasjoner: Alle barn får tilbud om kikhostevaksine gjennom Barnevaksinasjonsprogrammet. Her gis kikhostevaksine kombinert med andre vaksiner ved 3, 5 og 11-12 månedersalderen. På grunn av en økning i antall kikhostetilfeller, er det fra skoleåret 2005/6 bevilget penger til en kombinasjonsvaksine med kikhoste til alle barn i 2 klasse. Disse barna vil følge nytt vaksinasjonsprogram som også gir påfyll av kikhostevaksine igjen i 10 klasse. På denne måten håper myndighetene å få ned antallet som blir smittet av kikhoste.

Kikhoste er en langvarig og slitsom sykdom. For de fleste går den over av seg selv og gir mange års immunitet.

Risikogrupper ved kikhosteutbrudd er: uvaksinerte eller delvis vaksinerte barn under 2 år, uvaksinerte personer med alvorlig astma, medfødt hjertefeil eller nedsatt immunforsvar. Hvis det skulle oppstå kikhoste i husstander som har slike personer, kan de enten vaksineres eller få forebyggende antibiotikabehandling.

Ved mistanke om kikhoste må man kontakte lege for diagnostisering.