Brennkopper

Brennkopper er en hudinfeksjon forårsaket av bakterier. Det begynner med små blemmer som etter hvert fylles med gult puss. Når blemmene brister, blir såret dekket med en gul skorpe som det kan væske fra. Blemmene kan komme hvor som helst på kroppen, men er vanligst i ansiktet, hodebunnen og på armer og ben.

Smittemåte og smitteperiode

Brennkopper smitter ved direkte eller indirekte kontakt (eks. via håndkle). På sommeren kan lekebasseng som brukes til å avkjøle barna være en smittevei. Brennkopper kan smitte inntil 1 – 3 døgn etter behandling har startet, altså til skorpen er tørket inn.

God håndvask er viktig både for barn og personale/foresatte. Husk ekstra god vask rundt negler. Klipp lange negler. Rutiner for vask av leker må vurderes (ekstra vask når hyppige sykdomsutbrudd). Leken kan vaskes i såpe og vann. Barna må ikke ha felles håndkle eller klut.

Behandling

Lokalbehandling med klorhexidinvask og bacimycin (respeptfri) eller fucidinsalve (på resept) som smøres på sårene med q-tips. Ofte sitter brennkopper ytterst i nese-borene, så smør litt salve ytterst i nesen.

Hvis det er mindre enn 3 sår og disse er små og tørre, kan de vaskes med klorhexidin og smøres med bacimycinsalve. Dekk til sårene der det er mulig.

Hvis barnet har nedsatt allmenntilstand og mange/store sår, må det kanskje behandles med antibiotika-tabletter.

Når skal man kontakte lege?

  • Når barnet har flere enn 3 sår og disse ”vokser"
  • Når barnet har nedsatt allmenntilstand
  • Når barnet har feber
  • Når det stadig dukker opp nye sår
  • 2-3 små sår som tørker fort kan behandles med klorhexidin og bacimycinsalve. Hvis dette ikke gir effekt bør lege kontaktes.
  • Når kan barnet gå på skolen?
  • Når det er sett på av lege og lege sier ok etter startet behandling
  • Når behandling har vart 1 døgn (små og få sår) til 3 døgn (ved større sår), og sårene ikke lenger har gulbrun skorpe
  • Når det kun er 2-3 små sår som kan dekkes helt til.


Helseavdelingen i Oppegård