Skolehelsetjenesten

Barneskolene er bemannet med helsesøster, lege og fysioterapeut. Holdningsskapende arbeid, vaksinasjon, råd og veiledning er de viktigste oppgavene.

Når er det helsepersonell på Greverud skole?

Tjeneste

Tid

Telefon

Helsesøster
Ellen Cathrine Egge Jorgheim

tirsdag (like uker), onsdag, torsdag og fredag
kl.08.00 - 15.30

66 81 31 38

Skolelege
Ingvild Falkenberg Østby

avtale via helsesøster

 

Fysioterapeut
Anders Nærby

torsdag
kl. 09.00 - 12.00

66 81 31 38

Skolepsykolog
Marit Therkelsen

avtale via helsesøster

 

     

Lenke til felles side for skolehelsetjenesten i Oppegård kommune.

Tannlege

Oppegård tannklinikk
Ingierveien 6
1410 Kolbotn

Telefon  66 81 23 00