Skolehelsetjenesten

Barneskolene er bemannet med helsesøster, lege og fysioterapeut. Holdningsskapende arbeid, vaksinasjon, råd og veiledning er de viktigste oppgavene.

Når er det helsepersonell på Greverud skole?

Funksjon Navn Tilstede på skolen Telefon
Helsesøster Ellen Cathrine Egge Jorgheim Tirsdag (like uker), onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00–15.30 66 81 31 38
Fysioterapeut Anders Nærby Torsdag kl. 09.00–12.00 66 81 31 38
Psykolog Marit Therkelsen Etter avtale med helsesøster  
Skolelege Ingvild Falkenhaug Østby Etter avtale med helsesøster  

Lenke til felles side for skolehelsetjenesten i Oppegård kommune.

Tannlege

Oppegård tannklinikk
Ingierveien 6
1410 Kolbotn

Telefon  66 81 23 00