Skjemaer

Skolen har mange forskjellige skjemaer til ulike formål. Se på listen og finn det skjemaet du skal bruke.

Ingen av skjemaene er elektroniske.  Det innebærer at de må skrives ut og underskrives før de kan leveres på skolen.  De kan skannes og sendes pr. mail etter at de er ferdig utfyllt og underskrevet.  Bruk da E-post; greverud.skole@oppegard.kommune.no.  Eller de kan sendes som post/ranselpost.

Diverse skjemaer (pdf)
UNDERVISNING

Skolestart/flytting

Flyttemelding- fylles ut for elever som skal flytte fra Greverud skole
Innskriving skolestart - fylles ut for elever som skal begynne i 1.klasse førstkommende høst.
Søknad om skoleplass  - fylles ut for nye elever som skal begynne på Greverud skole 
Samtykkeerklæring - overførsel av elevmapper til ungdomsskolen - fylles ut av foresatte på 7.trinn, frist 1.april

Enkeltvedtak

Informasjon om klagerett og klagefrist i forbindelse med enkeltvedtak.

Media

Samtykke til bruk av foto og film

Søknad om permisjon fra undervisningen

Søknad om permisjon - fylles ut ved søknad om skolefri utover skolens ferie og fridager (inntil 10 skoledager)
Søknad om permisjon - søsken - fylles ut hvis dere har flere barn på skolen som skal ha fri

Skjemaer 2017-2018

Påmelding til leksehjelp for 3. - 4. trinn  
Registrering av leksehjelp for 5. - 7. trinn
 

SFO


Ved påmelding, oppsigelser og endring av SFO-opphold finner dere lenke til elektronisk skjema på kommunes SFO-side.

Tilbakemeldingsskjema matallergier

Avtaleskjema SFO