Vinterregler

Skolen har laget noen enkle vinterregler som vil bli gjennomgått og hengt opp i klasserommene og på SFO-basene. Reglene er veiledende og utgangspunkt for samtaler i klasserommet.

Skøyteisen

1314-skoeyteisen.jpg

 • Når skøytebanen blir feiet og sprøytet, må ingen være på isen.
 • Du skal bruke hjelm når du leker på isen.
 • Skifting av skøyter og annet utstyr skal foregå ute. Det er lurt å øve hjemme på å ta på og av skøytene. På skolen er det ikke sikkert noen kan hjelpe deg.
 • Ishockey tillates bare etter avtale med voksne

 

Akebakken

1314-akebakken.jpg

 • Skliing på baken, rompeakebrett og flak er tillatt i akebakkene når de voksne som har vakt gir klarsignal.
 • Den store akebakken deles mellom småskole og mellomtrinn:
 • 1.-4. sklir kl. 11.20 – 11.40.
 • 5.-7. sklir 11.40 – 12.00
 • Når du har er ferdig med å ake skal du gå fort ut av akebakken, slik at ingen skader seg.
 • Når du skal gå opp igjen må du gå på gangveien, slik at du ikke forstyrrer de som aker.
 • Aking ved brakkene er ikke tillatt.

 

Snølek

 • Snøballer kastes bare mot blinkene
 • Kongen på haugen er forbudt.

 

revidert november 2016