Trivselsregler for aulaen

Disse trivselsreglene er laget for at vi alle skal få glede og nytte av aulaen vår. Det gamle ordtaket gjelder; "Forlat lokalet slik du selv ønsker å finne det!"

Til leietaker

yesVi oppholder oss ikke i rommet bak scenen

Unntak: 

  • hvis rommet blir brukt som omkledningsrom ved sceneoppsetninger.
  • hvis utstyr skal hentes og bringes

Skolens utstyr som oppbevares der skal ikke røres

yesSkolens musikkanlegg kan kun brukes etter avtale

Avtale må gjøres med skolens kontor på forhånd. Hvis det har vært i bruk må anlegget slås av og skapet låses etter bruk.

yesVi leker ikke på scenen eller på toalettene

Scenen skal kun brukes til fremføringer etter avtale med ansvarlig voksen.
La scenetepper og gardiner være i fred.  De brukes kun etter avtale med ansvarlig voksen.  Forlat toalettene i den stand du selv ønsker å finne dem!

yesVi sitter ikke i vinduskarmene

Dette er av sikkerhetsmessige grunner og av hensyn til gardiner og ovner.

yesStoler og bord ryddes etter bruk

  • Stolene skal stables i trallene ved bakveggen
  • Sammenleggbare bord skal legges i ”skuffene” under scenen

yesSjekk vinduer, dører og lys før dere forlater aulaen

Påse at alle vinduer og dører er forsvarlig lukket og lysene slukket når lokalene forlates.
Ikke glem å sjekke bakrommet ved scenen, kjøkkenet (hvis det har vært i bruk) og toalettene.
Evt. søppel fjernes fra lokalet etter bruk.


Takk for at dere hjelper oss å holde orden i aulaen!