Samtykke til bruk av foto og film

For at skolen skal bruke foto og film av elever på nettsiden og i skolens publikasjoner må det innhentes samtykke fra foreldrene etter visse retningslinjer.

Oppegård kommune er opptatt av å beskytte barna og følger derfor disse retningslinjene:

1.Foto/film skal ikke virke krenkende på de som er avbildet

2.Foto/film vi bruker på nettet er små og har lav oppløsning, noe som gjør at dem lite egnet til å manipulere og bruke i andre sammenhenger

3.Vi publiserer/frigir ikke barnets navn eller andre personopplysninger i tilknytning til foto/film uten spesiell tillatelse fra foreldre/foresatte

4.Kommunen forholder seg til Åndsverkloven §45c 

Dere finner samtykkeskjema på vår samleside for skjemaer.   Vi på Greverud skole vil benytte dette skjemaet for alle våre elever fra skoleåret 2015/2016.