Rutiner for spesialrom

Skolen har egne rutiner som skal sikre et ansvarlig arbeidsmiljø i forbindelse med bruk av spesialrom ved Greverud skole.

1.0  FORMÅL

Egne rutiner skal sikre et ansvarlig arbeidsmiljø i forbindelse med bruk av spesialrom ved Greverud skole.

2.0  ANSVARLIG

Rektor er ansvarlig for at samlingsstyrer/fagkoordinator har gitt nødvendig opplæring til lærere og vikarer som bruker spesialrommene. Samlingsstyrer/fagkoordinator er ansvarlig for at denne instruksen følges og er godt kjent blant alle elever og ansatte. Samlingsstyrer/fagkoordinator er også ansvarlig for å melde avvik til rektor.

3.0  SIKKERHETSREGLER

3.1 Maskiner og utstyr som kun kan brukes av kvalifisert lærer

3.1.1  Sløyden
Båndsag og knivslipemaskiner
3.1.2  Keramikkrommet
Keramikkovn

3.2 Maskiner og utstyr som kun brukes under tilsyn av lærer

3.2.1  Sløyden
Pussemaskin, profilsag, alt elektrisk håndverktøy
3.2.2  Keramikkrommet
Elektrisk utstyr, som for eksempel dreieskive
3.2.3  Mediateket
Valse og symaskiner
3.2.4  Skolekjøkkenet
Kjeler med varm væske, mixmaster og komfyr

3.3  Sikring og bruk av verneutstyr

3.3.1  Sløyden
Det skal være en tydelig merket vernesone rundt båndsagen. Lærer stopper sagen dersom elever kommer innenfor vernesonen. Båndsag og annet elektrisk drevet verktøy skal ha lett tilgjengelig nødstopp. Strømkretsen til elektrisk ustyr slås av med sentralbryter etter bruk. Elevene skal bruke strikk i håret og ikke ha på seg smykker og skjerf. Ansvarlig lærere avgjør om også vernebriller skal brukes.  Avsuget skal settes på når man arbeider med tre.
3.3.2  Keramikkrommet
Rommet skal til enhver tid være låst. Alle kjemikalier og glasur skal være innelåst i et egnet skap. Elektrisk utstyr skal kun brukes etter godkjenning fra lærer.
3.3.3  Skolekjøkkenet
Elevene skal bruke strikk i håret og ikke ha på seg smykker og skjerf. Strømkretsen til elektrisk utstyr skal slås av med sentralbryter etter bruk. 
3.3.4  Førstehjelpsutstyr og brannslukkeapparat skal være plassert lett synlig og tilgjengelig på sløyden og skolekjøkken.

4.0  OPPLÆRING

Alle som skal bruke rommene i sin undervisning, skal ha en opplæring av samlingsstyrer/koordinator ved undervisningsårets begynnelse. Før spesialrom benyttes skal elevene ha omvisning i det aktuelle rommet, for å få en orientering om regler og bruk av forskjellige verktøy og hjelpemidler.