Retningslinjer for bruk av skolens uteområde

Vi har laget noen enkle regler for bruk av uteområdet til skolen i skoletiden. Dette for at alle skal trives og ha det fint når de leker ute i pausene.

Sparkesykler parkeres sammen med syklene ute under gangbrua.

Sykler/sparkesykler skal ikke parkeres noe annet sted på skolens område i skoletiden uten avtale med lærer. (f.eks i forbindelse med
aktivitetsdager og gymtimer) Sparkesykler som står feilparkert blir flyttet opp til sykkelparkeringen.

Hvor bruker vi sparkesykler?

Sparkesyklene kan brukes overalt på skolens område unntatt ballbanene og områder under tak. De som bruker sparkesykkel har vikeplikt for gående, og for rullebrettene hvis de sykler på området for rullebrett.

Hvor bruker vi rullebrett?

I området bak modulbygget Selja ved baskettballstativet.

Hvor kan vi sparke fotball?

Fotballsparking foregår i ballbingen og på ballbanene, ikke i skolegården.

Trivselsleker

TL-aktiviteter har alltid førsteprioritet på områdene de har fått tildelt.

Vinterregler

Skolen har egne regler for bruk av skolens område om vinteren.  De finner du  under vinterregler.