Mistet og gjenglemte ting

Skolen har satt ut glemmekasser i hver etasje og i alle SFO-basene. Alt tøy og sko som blir funnet slengt rundt blir samlet der. Disse kassene vil bli tømt til høst-, jule-, vinter, påske- og sommerferien. Hvis dere savner noen klær eller sko, er det lurt å ta en titt. Tøy som ikke blir hentet blir kjørt bort.

TØMMING AV GLEMMEKASSENE

Glemmekassene tømmes til hver ferie, og blir kjørt bort et par uker etter.  Til sommerferien blir gjenglemt tøy fra korridorer og glemmekasser kjørt bort umiddelbart etter skoleslutt.

VERDISAKER SOM KLOKKER, SMYKKER, NØKLER O.L.

Alt utenom klær og sko blir levert inn på kontoret.  Der legges mesteparten i en kurv.   Kom innom og ta en titt eller ring hvis dere savner noe.

TING GLEMT/MISTET I GREVERUDHALLEN

Det lærer finner etter gymtimene blir levert tilbake til eier om mulig.   Utover det legges klær/sko i hallens glemmekasse og verdisaker leveres på skolens kontor.  Verdisaker som blir funnet av renholder etter skoledagens slutt blir oppbevart i kiosken i foajeen.