Foreldremøter

På foreldremøtet treffer du læreren og de andre foreldrene i klassen. Et godt foreldrefellesskap er til barnas beste. Det betyr mye for barna at foreldrene interesserer seg for det som skjer på skolen.

Foreldremøtene bør planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom kontaktlærer og foreldrekontakter. Et godt foreldremøte preges av aktivitet og dialog.

På foreldremøtet kan du spørre om:
  • Hvilke forventninger har skolen til oss som foreldre?
  • Hva kan jeg forvente av skolen?
  • Hva kan jeg gjøre for å følge opp skolegangen hjemme?
  • Hvordan kan jeg bidra til et godt sosialt fellesskap og et godt læringsmiljø

Foreldremøter høsten 2016

Klasse/trinn Dato/tid Sted
1. trinn torsdag 29. september kl. 18.30 - 20.30 klasserommene
2trinn mandag 12. september kl. 18.00-19.00 klasserommene
3. trinn onsdag 21. september kl. 18.00 - 20.00 klasserommene
4. trinn torsdag 15. september klasserommene
5. trinn torsdag 22. september kl. 18.00 - 19.30  personalrommet + klasserommene
6. trinn torsdag 22. september kl. 18.00 - 19.30 klasserommene
7. trinn tirsdag 20. september kl. 18.00 - 20.00 klasserommene