Foreldrekontakter

Hver klasse skal velge en klassekontakt og en FAU-kontakt. Representantene velges enten på foreldremøtet på våren (for neste skoleår) eller på høstens foreldremøte. Fjorårets representanter er ansvarlig for valg av nye. Etter valget skal de nye representantene meldes til skolen og til FAU. Skolen legger inn navnene etterhvert som vi får dem inn.

Retningslinjer for valg av representanter

FAU bestemte i møte 07.04.2014 at sittende vara automatisk rykker opp til å bli klassens representant neste skoleår. FAU ønsker å kunne starte opp arbeidsmøtene sine så raskt som mulig etter skolestart, så da er det å foretrekke at alle klassene stiller med trinnrepresentant klar. Dette er særlig viktig for 1.klasse, da de skal arrangere mørkedemonstrasjonen i november/desember. 

Der hvor det ikke er valgt vara vil representanten for forrige skoleår sitte til ny er valgt.

Foreldrekontakter skoleåret 2017/2018

Skroll lenger ned og finn tidligere foreldrekontakter!

1A KLASSEKONTAKT VARA
  Trym Fyrileiv Kristine Stranne
  FAU-KONTAKT VARA
  Britt Marks Toril Giske
1B KLASSEKONTAKT VARA
  Kristin Linnes Lesser Hanne Cecilie Lien
  FAU-KONTAKT VARA
  Kristin Skeie Bolle Katrine Hellen Håland
1C KLASSEKONTAKT VARA
  Siri Soleim Heidi Hegvik
  FAU-KONTAKT VARA
  Line Sahlén Else Østerhaug
1D KLASSEKONTAKT VARA
  Linda Marceliussen Ballo Anne Robberstad
  FAU-KONTAKT VARA
  Silje Myrvold Engebretsen Daniel Granly
2A KLASSEKONTAKT VARA
  Gry-Hilde Kåsine Schei  
  FAU-KONTAKT VARA
  Veronica Spersud Batt  
2B KLASSEKONTAKT VARA
  Sølvi Fredsvik Lundamo  
  FAU-REPRESENTANT VARA
  Eirill Romnes  
2C KLASSEKONTAKT VARA
  Sissel Grotli  
  FAU-KONTAKT VARA
  Marianne Tømmernes  
2D KLASSEKONTAKT VARA
  Edel Thomassen  
  FAU-KONTAKT VARA
  Henrik Madsen  
3A KLASSEKONTAKT VARA
  Anne Gro Rimestad  
  FAU-KONTAKT VARA
  Marianne Queseth  
3B KLASSEKONTAKT VARA
  Linda Tøgard Hege Folkvord
  FAU-KONTAKT VARA
  Camilla Kolbræk Hivand Frøydis Boge Tvete
3C KLASSEKONTAKT VARA
  Jorunn Egeland  
  FAU-KONTAKT VARA
  Hanne M Kompton  
3D KLASSEKONTAKT VARA
  Jens Mellquist  
  FAU-KONTAKT VARA
  Ragnhild Monsen  
4A KLASSEKONTAKT VARA
  Henrik Pedersen Dag Løcka
  FAU-KONTAKT VARA
  Liv Mari Drange Nybakk Turid Fredriksen
4B KLASSEKONTAKT VARA
  Beate Haugane  
  FAU-KONTAKT VARA
  Camilla Kielland  
4C KLASSEKONTAKT VARA
  Lene Sauvik  
  FAU-KONTAKT VARA
  Antonia Petosic  
4D KLASSEKONTAKT VARA
  Mette Brandstadmoen Linda Tøgard
  FAU-KONTAKT VARA
  Linda Tøgard Hans Krüger
5A KLASSEKONTAKT VARA
  Marte Maria Norberg Siw Elisabeth Holmgren
  FAU-KONTAKT VARA
  Ellen Marie Bakken Christiansen Marcela Urbano Canal
5B KLASSEKONTAKT VARA
  Alf Einar Risberg  
  FAU-KONTAKT VARA
  Helle Dehlin Johansen  
5C KLASSEKONTAKT  VARA
  Christer Runhovde  
  FAU-KONTAKT VARA
  Heidi Dolven  
5D KLASSEKONTAKT  VARA
  Hanne Killingmo Chrøis  
  FAU-KONTAKT VARA
  Anette Hellend  
6A KLASSEKONTAKT VARA
  Gunn Grevsnes  
  FAU-KONTAKT VARA
  Heiko Sendelbach  
6B KLASSEKONTAKT VARA
  Jørn Erik Røkholt  
  FAU-KONTAKT VARA
  Inger-Lise Kolls-Aalstad  
6C KLASSEKONTAKT VARA
  Anne Horne Solemslie  
  FAU-KONTAKT VARA
  Stine Øyan  
7A KLASSEKONTAKT VARA
  Hilde Louise Bjørnstad  
  FAU-KONTAKT VARA
  Henrik Heiestad  
7B KLASSEKONTAKT VARA
  Judith Fosen  
  FAU-KONTAKT VARA
  Aslak Skjeggedal  
7C KLASSEKONTAKT VARA
  Tone Grevsnes Glømmen  
  FAU-KONTAKT VARA
  Espen Melvold  

Foreldrekontakter skoleåret 2016/2017  

1A KLASSEKONTAKT VARA
  Tonje Onsøien Gry-Hilde Kåsine Schei
  FAU-KONTAKT VARA
  Mette Brandstadmoen Veronica Spersrud Batt
1B KLASSEKONTAKT VARA
  Anne Line Heen Skibrek Sølvi Fredsvik Lundamo
  FAU-KONTAKT VARA
  Håvard Harstad Eirill Romnes
1C KLASSEKONTAKT VARA
  Liv Mari Drange Nybakk Sissel Grotli
  FAU-KONTAKT VARA
  Hilde Andresen Aarhus Marianne Tømmernes
1D KLASSEKONTAKT VARA
  Cecilie Holm Edel Thomassen
  FAU-KONTAKT VARA
  Vibecke Riise Strand Henrik Madsen
2A KLASSEKONTAKT VARA
  Anette Mørstad Sæther Anne Gro Rimestad
  FAU-KONTAKT VARA
  Camilla Gjerset Marianne Queseth
2B KLASSEKONTAKT VARA
  Nina Brekke Tvedt Linda Tøgard
  FAU-REPRESENTANT VARA
  Elin Gundersen Hege Folkvord
2C KLASSEKONTAKT VARA
  Sara Maria Coll Jorunn Egeland
  FAU-KONTAKT VARA
  Marie Nygaard-Stenseth Hanne M Kompton
2D KLASSEKONTAKT VARA
  Guro Duberg Jens Mellquist
  FAU-KONTAKT VARA
  Madeleine Nordlund Ragnhild Monsen
3A KLASSEKONTAKT VARA
  Hanne Halvorsen Henrik Pedersen
  FAU-KONTAKT VARA
  Torbjørn Solbakken Khair-Un-Nisa Ahmed
3B KLASSEKONTAKT VARA
  Kristina Widén Beate Haugane
  FAU-KONTAKT VARA
  Anne Line Heen Skibrek Camilla Kielland
3C KLASSEKONTAKT VARA
  Ingvild Starheim Lene Sauvik
  FAU-KONTAKT VARA
  Anita Røkholt Antonia Petosic
3D KLASSEKONTAKT VARA
  Tonje Angell Mette Brandstadmoen
  FAU-KONTAKT VARA
  Heidi Auran Linda Tøgard
4A KLASSEKONTAKT VARA
  Janecke Elton Gransæther Marte Maria Norberg
  FAU-KONTAKT VARA
  Eli Dvergsnes Ellen Marie Bakken Christensen
4B KLASSEKONTAKT VARA
  Klaus Høidal Alf Einar Risberg
  FAU-KONTAKT VARA
  Anne Marit Didrichsen Helle Dehlin Johansen
4C KLASSEKONTAKT VARA
  Evy Johansen Christer Runhovde
  FAU-KONTAKT VARA
  Hege Elise Blix Mortensen Heidi Dolven
4D KLASSEKONTAKT VARA
  Hilde Svensson Skotsvær Hanne Killingmo Chrøis
  FAU-KONTAKT VARA
  Hanne Killingmo Chrøis Anette Helland
5A KLASSEKONTAKT VARA
  Sumaira Malik Gunn Grevsnes
  FAU-KONTAKT VARA
  Anki Westermark Heiko Sendelbach
5B KLASSEKONTAKT VARA
  Inger Elizabeth Frømyhr Jørn Erik Røkholt
  FAU-KONTAKT VARA
  Annett Malmo Inger-Lise Kolls-Aalstad
5C KLASSEKONTAKT  VARA
  Lisa Mørkrid Lundstrøm Anne Horne Solemslie
  FAU-KONTAKT VARA
  Pål Rune Opstad Hansen Stine Øyan
6A KLASSEKONTAKT VARA
  Marianne Væring Johnsen Hilde Louise Bjørnstad
  FAU-KONTAKT VARA
  Monica Heggen Henrik Heieistad
6B KLASSEKONTAKT VARA
  Tone Hansen Judith Fosen
  FAU-KONTAKT VARA
  Gard Olsen Aslak Skjeggedal
6C KLASSEKONTAKT VARA
  Mona Alnæs Tone Grevsnes Glømmen
  FAU-KONTAKT VARA
  May Hoel Ambjørnsen Espen Melvold
7A KLASSEKONTAKT VARA
  Monica Mathisen Tone Linn Wærstad
  FAU-KONTAKT VARA
  Geir Petterson Tone Linn Wærstad
7B KLASSEKONTAKT VARA
  Jim Leine Yvonne hording
  FAU-KONTAKT VARA
  Maryann Løcka Yvonne hording
7C KLASSEKONTAKT VARA
  Elin Stabell Wiggen Elisabet Ugreninov
  FAU-KONTAKT VARA
  Monika Øyane Bjørnstad Birgitte H Breiby