FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Representanter for skoleåret 2016/2017

FAU-styret står til nytt er valgt høsten 2017

Verv Navn Mobil
     
Leder Hege Elise Blix Mortensen 483 54 213
Nestleder Hanne Killingmo Chrøis 986 97 859
Sekretær Anne Line Heen Skibrek 916 06 824
Info/web-ansvarlig Jarle Dragestad Thu 948 06 947
Kasserer Ole Petter Fremmegård 920 10 989
OKFU-representant Karsten Kragh Langfeldt   413 25 778
SU-representant Anne Marit Diedrichsen 466 66 969

Foreldrekontakter

Her finner dere liste over årets klassekontakter og FAU-kontakter.

Trinnoppgaver

1. Trinn: Trafikksikkerhet (mørkeaksjonen på høsten for 2. og 5 kl)
2. Trinn: SFO kontakt og kafé til julekonserten
3. Trinn: Forbedring av skolens inne- og utemiljø (dugnad)
4. Trinn: 17. mai arrangementet ved Greverud skole
5. Trinn: Foredrag om nettvett (min 2 stk), rekruttering til neste års FAU styre og dugnad.
6. Trinn: Opp/ned rigg til julekonsert og pynting til 7. trinns avslutningsseremoni
7. Trinn: 7. trinns avslutningsfest
 

På denne lenken finner dere informasjon og erfaringsrapporter fra trinnoppgavene.

 

Referater fra FAU-møter

Skoleåret 2017-2018

 

Skoleåret 2016-2017

Referat fra FAU-møte nr. 2 - 05.12.2016
Referat fra FAU-møte nr. 1 - 20.10.2016
Protokoll fra årsmøtet 2016/2017
Innkaling til årsmøte i foreldrerådet

Skoleåret 2015-2016

Referat fra FAU-møte nr. 5 - 04.04.2016
Referat fra FAU-møte nr. 4 - 18.01.2016
Referat fra FAU-møte nr. 2 - 11.11.2015
Protokoll fra årsmøtet 2015/2016
Referat fra FAU-møte nr. 1 - 05.10.2015