Elevrådet

Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole.

Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Dette sier barneombudet om elevråd.

Elevrådet skoleåret 2017/2018

Klasse Representant  Verv
5A Leo   
5B Jack-Martin   
5C Hussain  
5D Malin  
6A Kristine  
6B Mathilde  
6C Malin  
7A Erla  
7B Sander  
7C Mikkel  

Kontaktlærer elevrådet

Eivind Aas Bergsjø
Undervisningsinspektør
Telefon: 66 81 31 02
E-post:  eivind.aas.bergsjo@oppegard.kommune.no

Møtereferater

2017-2018

 

2016-2017