Elevrådet

Et elevråd er et felles demokratisk organ valgt av elevene for elevene på en skole.

Hver skole er i følge opplæringsloven, pliktig til å opprette et elevråd. Elevrådet skal jobbe for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og sikre at elevenes rettigheter ivaretas.

Dette sier barneombudet om elevråd.

Elevrådet skoleåret 2017/2018

Klasse Representant (verv) Vara
5A    
5B    
5C    
5D    
6A    
6B    
6C    
7A    
7B    
7C    

Kontaktlærer elevrådet

Eivind Aas Bergsjø
Undervisningsinspektør
Telefon: 66 81 31 02
E-post:  eivind.aas.bergsjo@oppegard.kommune.no

Møtereferater

2017-2018

 

2016-2017