Ledige stillinger på Greverud skole

Greverud skole er en 1 - 7-skole som ligger helt syd i Oppegård kommune. Vi har tradisjonelt liten utskifting i staben vår, men til høsten har vi behov for noen nye lærerkrefter.

Undervisning

Skoleåret 2017/2018

Skolen har behov for kontaktlærer med fagkompetanse i norsk, engelsk og eventuelt naturfag.
Skolen har også behov for lærer med spesialpedagogisk kompetanse.

Slik søker du:

Bruk søknadens fritekst til å angi ønsker om

  • undervisningsfag
  • hvilke trinn du foretrekker å jobbe på
  • eventuelt hvilke skoler du ønsker å jobbe på

Oppegård kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn. Vi praktiserer meroffentlighet for offentlig søkerliste. Det betyr at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste.

Send søknad via vår søkeportal. Saksnummer: 16/4856.

Hvis du har spørsmål om søkeportalen, kontakt oss på telefon: 66 81 90 90.

Fristen for å søke er 27. februar 2017.


Skolefritidsordningen

Vi har for tiden ingen ledige stillinger på SFO.