Innskriving til skolestart

Her finner du nå presentasjonen fra informasjonsmøtet for høstens nye førsteklassinger, samt masse annen info til skolestart.

Skolestart høsten 2017                                        

Velkommen som foreldre ved skolen vår!

Greverud skole er den eldste skolen i kommunen og ble innviet i 1921.  Dette skoleåret har vi 580 elever fordelt på 25 klasser, hvorav 82 går på 1. trinn.  

Skolefritidsordningen (SFO)

Det er et nært samarbeid mellom undervisningsdelen og fritidsdelen (SFO) ved skolen vår.  Elevene har stor valgfrihet i forhold til aktiviteter og kan fritt benytte skolens uteområde. 
1. trinn sin base heter Løvhaugen og holder til i Almen.  Flere opplysninger om SFO-ordningen finner du i vedlagte brosjyre og på skolens hjemmeside.

Informasjonsmøtet mandag 22. mai 2017

Infomøtet var for alle foreldre som har barn som skal begynne på skolen vår høsten 2017.
Det ble gitt generell informasjon om skolen og SFO, presentasjon av SFO-basene, klassene og lærerne på trinnet.
Foreldrene ble invitert til klasserommet sammen med kontaktlærer for å info om skolehverdagen  Det ble også valgt foreldrekontakter.

PowerPoint-presentasjonen som ble vist på fellesdelen av møtet finner du her:  Presentasjon skolestart 2017

Skolebesøk tirsdag 8. juni

De nye elevene er invitert til et besøk på skolen torsdag 8. juni kl. 17.00 - 18.00.  
På skolebesøket kan våre nye elever og deres foreldre få hilse på læreren sin og de SFO-ansatte, og se klasserommene i Almen.

 

Med vennlig hilsen

Birgitte Solberg, rektor   
Eivind Aas Bergsjø, undervisningsinspektør 1 . - 3. tirnn
Ellen Aas, undervisningsinspektør 4. - 7. trinn 
Camilla Lynne,   SFO-leder
Marianne Kjær, saksbehandler