Infoaviser

Fra skoleåret 2016/2017 blir det bare sendt ut én infoavis i papirutgave i starten av skoleåret. All annen info finner du her på hjemmesiden. Stoff fra elevene finner du på elevsiden under "Om Greverud skole".

Skoleåret 2016/2017TGAVEINN

UTGAVE FERDIGE UTGAVER
infoavis nr 1 - september 2016 infoavis nr 1  (pdf)

LEVERINGSFRISTFERDIGE UTGA

Skoleåret 2015/2016 

UTGAVE INNLEVERINGSFRIST FERDIGE UTGAVER
infoavis nr 1 - september 2015 28. august 2015 infoavis nr.1  (pdf)
infoavis nr 2 - desember 2015 20. november 2015 infoavis nr.2  (pdf)
infoavis nr 3 - mars 2016 4. mars 2016 infoavis nr.3  (pdf)
infoavis nr 4 - juni 2016 27. mai 2016 infoavis nr.4  (pdf)

Skoleåret 2014/2015

UTGAVE INNLEVERINGSFRIST FERDIGE UTGAVER
infoavis nr 1 - september 2014 29. august 2014 infoavis nr.1   (pdf)
infoavis nr 2 - desember 2014 21. november 2014 infoavis nr.2   (pdf)
infoavis nr 3 - mars 2015 7. mars 2015 infoavis nr.3   (pdf)
infoavis nr 4 - juni 2015 22. mai 2015 infoavis nr.4   (pdf)