Fysisk aktivitet

I midttimene har en lærer ansvaret for Trivselsprogrammet og trivselslederne på skolen.

Læreren har sammen med trivselslederne ansvar for å tilrettelegge for aktiviteter i skolegården i midttimen, og vi kjøper fortløpende inn utstyr og leker som kan brukes til ulike aktiviteter. Vi har avgrenset et område til ”skating” og vi tilrettelegger for sparkesykling.

Lenker:

Fysisk aktivitet i skolen  (Utdanningsdirektoratet)
Trivselsprogrammet