Uteskole 2.trinn - 8. - 10. juni

Dette ble tre flotte dager med mye læring, lek og moro på tvers av klassene!! Foto: Lærerne på trinnet.

Dag 1:

Grupper ved Dalsbekken. Vi lager barkebåter og ser om de flyter, vi studerer insekter og planter og vi lager hypoteser om hva som flyter og fyller inn data i diagram

Dag 2:

Vi har mattestasjoner på golfbanen. Her skal vi løpe på idealtid, spille bowling, beregne avstand, beregne og tilpasse vekt, klatre og sortere

Dag 3:

Vi er i skogen og aktiviteter som dramatisering, lage mønster etter forklaring og instruksjon fra medelever uten å se og natursti med mange spørsmål. Her var det rom for mye frilek også

Foto: Heidi Mona Kullebund, Line Renate Nordli, Gunn Linda Nysæter Jahren og Elisabeth Ødegård Widmer