Om Greverud skole

Greverud skole er en 1.- 7. skole som ligger lengst syd i Oppegård kommune. Dette skoleåret er det rundt 580 elever ved skolen, fordelt på 3 - 4 grupper per trinn. De fleste klassene har klasserom i Grana og Eika. 1.trinn holder til i eget bygg, Almen. Fra januar 2016 tok vi også i bruk et modulbygg, Selja, som huser tre klasser og en SFO-base.

Skolens visjon:  Rom for alle - blikk for den enkelte

Greverud skole

Skolebygningene

Skolebygningene - Greverud skole

SFO-basene

Eikenøtta

Kongla

Barnåla
aktivitetsrom

Løvhaugen

Selja  2.etg. Selja 1.etg. Grana 1.etg. Almen 1. og 2.etg.

 

       
Skolens historie
Den eldste delen av Greverud skole, Eika og Furua, stod ferdig i 1921.  Siden er skolen blitt bygget på både i 1971, Grana, og 1986, tilbygget mellom Eika og Grana. Det siste tilskuddet til skolens bygninger er Almen som stod ferdig til Reform-97.
Oppegård kommune ble skilt ut fra  Nesodden som eget herred i 1915. I 1868 ble "Gamleskolen" bygget på Kolbotn. Hit gikk elevene fra Oppegård syd frem til 1910. Da stod det ferdig en skole på Øvre Sætrebråten. Siden det var stor bolignød i Kristiania etter første verdenskrig økte folketallet i Oppegård. Fra 1910 til 1920 økte folketallet fra 793 til 4043 innbyggere. De små skolene ble sprengt, og kommunen måtte bygge nytt, selv om det stod heller dårlig til med kommunens økonomi. Det skulle allikevel ta fem år fra vedtaket om bygging av ny skole til Greverud skole stod ferdig i 1921. Først i 1937 ble byggeregnskapet avsluttet, og endelig kostnader var da kr.653.973,97!
Skolen er siden utvidet med flere bygninger.
(Kilder: Rudolf Knophs beretning, skrevet til Greverud skoles 50-års jubileum.)