Hvordan finne frem på skolen?

Skolen består av 4 bygninger + en brakkerigg, og hver bygning har eget navn. Alle klasserom har et nummer som forteller noe om hvor rommet ligger. I tillegg benytter vi Greverudhallen til kroppsøving.

Hvordan finner jeg skolen?

Se kart her

Hva er hvor?

Almen

1.etg.    skolekjøkken, klasserom A12, SFO-Løvhaugen
2.etg.    klasserom A21-A23, SFO-Løvhaugen

Eika

1.etg.    keramikkrom, tresløyd
2.etg.    filmrom, klasserom E21-E23
3.etg.    klasserom E31-E34

Furua

1.etg.    klasserom F11-F12, aula m/kjøkken og grupperom

Grana

1.etg.    skolehelsetjenesten, kurskroken, matte/N&M-rom,
              toaletter, SFO-Barnåla (aktivitetsrom)
2.etg.    administrasjon, kontorer, møterom,personalrom, arbeidsrom, bibliotek
3.etg.    datarom, tekstilrom, klasserom G31-G36

Selja

1.etg.    klasserom S11-S12, SFO-Kongla  
2.etg.    klasserom S21, SFO-Eikenøtta

Hvordan finner jeg ut hvor klasserommet er?

Bygninger Eksempel
A = Almen
E = Eika
F = Furua
G = Grana

E32
E = bygning Eika
3 = 3.etg.
2 = rom nr. 2, telt fra administrasjonen

Romplan for skoleåret 2016/2017

Romfordeling skoleåret 2016-2017 - fra januar 2017

Hvor er klassene i skoleåret 2016-2017?

Klasse

Kontaktlærere

Rom

1A

Cecilie Arstal   

A23

1B

Anne Grøneng Michelsen

G36

1C

Hege Posaas

A21

1D

Jørund Finborud

A12

2A

Berit Elisabeth Magnus

S11

2B

Tonje Ida Haave

F12

2C

Jeanette Lekmann Linkjendal

S12

2D

Inger-Johanne Myhrer

F11

3A

Heidi Mona Kullebund

E41

3B

Line Renate Nordli

E42

3C

Gunn Linda Nysæter Jahren

E43

3D

Elisabeth Ødegård Widmer

E44

4A

June Røstvær Foss

E33

4B

Endre Ulbrandt Thoresen

E32

4C

Heidi Bogø

E31

4D

Gunvor Marie Frislid

E34

5A

Elin Rosseland

G33

5B

Borghild Ghanavatian

G31

5C

Karoline Kaasa

G32

6A

Sidsel Elie Aas

E11

6B

Marianne Krogstad

S21

6C

Kjersti Winje
Linn McLeod

E23

7A

Camilla Weibye

E21

7B

Ruth Elisabet Jamt

G35

7C

Agnete Eng Ruud

E22

Hvor er SFO-basene i skoleåret 2016-2017?