Vi er godt i gang med nytt skoleår!

Denne høsten vil det bli flere endringer i skolens  administrasjon og ledelse.

Til alle foreldre på Greverud skole!

Vi er nå godt i gang med nytt skoleår og de ulike klassene er i gang med å gjennomføre høstens foreldremøter. 

Endringer i administrasjonen

Denne høsten vil det bli flere endringer i skolens  administrasjon og ledelse. Før sommeren informerte jeg dere om at vår saksbehandler, Marianne Kjær, har fått ny jobb i kommunen som saksbehandler i avdelingen Jus og administrasjon. Vi får vår nye kontormedarbeider, Tonje Angell, på plass i midten av oktober. Vår flinke undervisningsinspektør, Ellen Aas, har også fått ny jobb i kommunen. Hun har fått stilling som teamleder Oppvekst. Vi ønsker Ellen lykke til med nye utfordringer.

Ny undervisningsinspektør

Vår nye undervisningsinspektør, Katinka Bøhmer Sjøberg, vil begynne i midten av desember. Hege Posaas, kontaktlærer i 2. klasse, vil i høst vikariere i en deltidsstilling som undervisningsinspektør. Det er flott for meg som rektor å bruke gode interne krefter nå når vi i høst får en sårbar periode i skolens adminstrasjon og ledelse. Jeg har heldigvis en god stab av flinke folk igjen her hos meg.