Nye ringetider fra skolestart

På grunn av plassmangel i skolegården har vi bestemt at småskolen og mellomtrinnet ikke skal ha midttimen samtidig dette skoleåret.   Det er derfor nye ringetider fra skoleåret 2017-2018. 

Skolen åpningstider skoleåret 2017-2018

Småskolen ( 1. - 4.trinn)
Utenom SFO-tilbudet er skolen bare tilgjengelig i undervisningstiden. 
Det er viktig at elevene venter ute til det ringer inn. 
NB! Det er kun elever som skal på SFO som kan sette fra seg sekken og henge fra seg tøyet ved SFO-basen før det ringer.

Mellomtrinnet (5. - 7.trinn)
Skolen er åpen fra kl. 08.20 til kl. 15.00.
I pausene skal alle elevene være ute hvis ikke annet er avtalt med lærer.
Elevene skal forlate skolebygningen umiddelbart etter skoledagens slutt.

Organisering av skoledagen  

Småskolen

Time Minutter Tidspunkt
1 45 kl. 08.20 - 09.05
2 45 kl. 09.05 - 09.50
pause 15 kl. 09.50 - 10.05
3 45 kl. 10.05 - 10.50
Midttimen 60 kl. 10.50 - 11.50
- spise 20 -  kl. 10.50 - 11.10
- utelek 40 -  kl. 11.10 - 11.50
4 45 kl. 11.50 - 12.35 
5 45 kl. 12.35 - 13.20
pause 10 kl. 13.20 - 13.30
6 45 kl. 13.30 - 14.15

Mellomtrinnet

Time Minutter Tidspunkt
1 45 kl. 08.20 - 09.05
2 45 kl. 09.05 - 09.50
pause 15 kl. 09.50 - 10.05
3 45 kl. 10.05 - 10.50
4 45 kl. 10.50 - 11.35
Midttimen 50 kl. 11.35 - 12.25
- spise 20   -  kl. 11.35 - 11.55
- utelek 30 -  kl. 11.55 - 12.25
5 45 kl. 12.25 - 13.10
6 45 kl. 13.10 - 13.55
pause 10 kl. 13.55 - 14.05
7 45 kl. 14.05 - 14.50