Ikke gå ut på isen!

Her kommer det en advarsel fra brannvesenet vedrørende usikker is på blant annet Tussetjern. Det er viktig at ingen går ut på isen nå. Den er ikke sikker!

Vi får daglig telefoner fra naboer som observerer barn på isen og det er mange som er bekymret for sikkerheten til disse barna. En bekymring vi selvfølgelig deler, da isen på denne årstiden sammen med varmeperioden gjør isen særdeles utrygg!

Mvh 

Jan Erik Fredriksen
Underbrannmester
Follo Brannvesen IKS