Nye ringetider

Fra skolestart høsten 2016 er skoledagen lagt om. Første time starter kl. 08.30.

Skoledagen

Elevene har ikke lov til å oppholde seg inne i skolens lokaler før og etter undervisning eller i pausene uten avtale med lærer eller kontoret.

Skolens åpningstider 

Småskolen ( 1. - 4.trinn)
Utenom SFO-tilbudet er skolen bare tilgjengelig i undervisningstiden. 
Det er viktig at elevene venter ute til det ringer inn. 
NB! Det er kun elever som skal på SFO som kan sette fra seg sekken og henge fra seg tøyet ved SFO-basen før det ringer.

Mellomtrinnet (5. - 7.trinn)
Skolen er åpen fra kl. 08.30 til kl. 15.10.
I pausene skal alle elevene være ute hvis ikke annet er avtalt med lærer.
Elever som har leksehjelp etter 7.time må forlate skolebygningen umiddelbart etter at leksehjelpen er slutt.

Organisering av skoledagen  

Time Minutter Tidspunkt
1 45 08:30 - 09:15
pause 15 09.15 - 09:30
2 45 09:30 - 10:15
3 45 10:15 - 11:00
spise 20 11:00 - 11:20
pause 40 11:20 - 12:00
4 45 12:00 - 12:45
5 45 12:45 - 13:30
pause 10 13:30 - 13:40
6 45 13:40 - 14:25
7 45 14:25 - 15:10