Nye parkeringsbestemmelser på skolen

Parkering på den store parkeringsplassen ved Greverud skole er nå regulert etter privatrettslige regler i skolens åpningstid kl. 07.00 – 17.00 på virkedager.

Besøkende kan parkere inntil 1 time uten parkeringstillatelse.  Har man behov for parkeringen utover 1 time får man en midlertidig parkeringstillatelse på skolens kontor.

Parkering Greverud skole

Det er trafikketaten i Oppegård som håndhever reglene, og overtredelser kan medføre kontrollavgift eller borttauing. 

Parkering Greverud skole

Kjøring inne på skolens område

Vi vil også minne om at det ikke er tillat å kjøre inn på skolens område i tidsrommet kl. 07.00 og 17.00 på skolens virkedager.  Overtredelse kan medfør kontrollavgift eller borttauing.  

Parkering Greverud skole