Det gylne sopelime

Vi ser at det nå begynner å bli masse klær i garderobene igjen og det er tid for å minne på hvordan vi vil at det skal se ut. Vi setter derfor i gang høstens innsats med "Det gylne sopelime".

Hvorfor tar vi opp igjen aksjonen?

Aksjonen er et ledd i Greverud skoles arbeid med Grønt Flagg.  Vi ser at gangene av og til kan bli ganske ufremkommelige når klær og sko flyter utover.  Dette er en sikkerhetsrisiko ved behov for rømning i tillegg til at det blir vanskelig for renholder å gjøre jobben sin.  Forrige skoleår hadde vi god nytte av en slik aksjon.  Elevene ble veldig bevisste på hvordan det så ut rundt seg.  

Ryddige garerober

I ukene frem mot jul skal vi derfor blåse liv i "Det gylne Sopelime".

Klassene må igjen vise at de kan holde orden i garderoben sin. Skoene skal stå pent, jakkene henge på knaggen og reservetøy og sko skal ligge på hyllen eller henge på skostativet.

Innimellom vil Sumontha fra renhold og Marianne fra administrasjonen gå runder i gangene og sjekke hvor fint det har blitt.  Den klassen som holder gangen mest ryddig for napp i sopelimet.