Chromebooks - så langt...

Skolens er fornøyd med oppfølgingen fra foreldre i forbindelse med utdeling av "Chromebøkene". Det var godt oppmøte på informasjonsmøtene og så og si alle maskinene ble hentet på utleveringsdagene. Elevene har kommet godt i gang med bruken og er superivrige. Dette er spennende. Vi har noen startproblemer med nettet, men det håper vi går seg til etterhvert.

Les skrivet som er sendt ut til foreldrene her; Oppsummering av utdeling og bruk av Chromebooks.