Aktive barn - tryggere skolevei

Vi går inn i en ny periode med registrering av elever som går til skolen. Vi håper så mange som mulig benytter denne perioden til å fortsette med allerede gode vaner eller som start på gode vaner. 

Registreringen går over seks uker og det tas hensyn til fravær og/eller andre årsaker som gjør at kjøring anses som helt nødvendig, f.eks. bruk av krykker.  Det gis premiering til klasser både på mellomtrinnet og i småskolen.

Vi håper så mange som mulig benytter denne perioden til å fortsette med allerede gode vaner eller som start på gode vaner.  Barna har så godt av å gå! Selv om de trener aldri så mye ellers, er det ikke mye som kan konkurrere med en god start på dagen, og da ofte med klassevenner i tillegg. 

Mer informasjon finner dere på informasjonsskriv fra Vegvesenet.  Der finnes det også en link til Trygg trafikk.  Gå inn på «skole» og deretter «skolevei».  Mye bra informasjon og tips!

Vi ønsker å skape trygg og sikker skolevei for våre elever.  Da trenger vi hjelp av dere, -mye av trafikken rundt skolestart er nettopp foresatte som kjører elever til skolen.

Lykke til!

Aktive barn - tryggere skolevei - brosjyre