Vårens informasjonsmøte for nye 1.trinn

Vårt fellesmøte er onsdag 18. mai

Greverud skole

18. mai kl. 18 - 18. 30
Felles informasjonsmøte i skolens aula i Furua.
Her får du generell informasjon om skolen og skolefritidsordningen, informasjon om skolehelsetjenesten og foreldrerådet, samt presentasjon av SFO-basene, klassene og lærerne på trinnet.

18. mai kl. 18.30 - 20.00
Informasjon i klasserommene i Almen.
Her får du informasjon gruppevis med kontaktlærer. Du får høre mer om skolehverdagen og valg av foreldrekontakter.

9. juni kl. 17.00 - 18.00
Åpen skole.
Vi holder Almen åpen for alle barn som skal begynne i 1. klasse til høsten. Barna får bli nærmere kjent med klasserommene, og de får møte lærere og SFO-ansatte.

Her finner dere oversikt over informasjonsmøtene for 1. og 8. trinn i hele kommunen.