Ungdommens kulturmønstring

Hvert år arrangerer Kolben, Kulturskolen og fritidssentrene UKM for deg i alderen 10 år og eldre. Vi legger til rette for at unge skal få vist frem det de driver med, enten de har holdt på lenge, eller noe de bare har gjort som et skoleprosjekt .

Søndag 6.mars har alle unge i aldersgruppen 10 – 20 år mulighet å vise frem det de driver med.

Dette er gratis.

Det er åpent for alle kulturuttrykk, enten det kan gjøres på en scene eller vises på en skjerm eller vegg.

Påmeldingsfrist 1.3.2016

Påmelding på www.ukm.no

 

Med vennlig hilsen

Christian Lund
Leder Vassbonn fritidssenter
Nærmiljø
tlf. 92 29 14 44
Vassbonn Fritidssenter ,Chr. Sindingsv. 55, 1410 Kolbotn
Oppegård kommune I Kolbotnveien 30 I Postboks 510 I 1411 Kolbotn I sentralbord 66 81 90 90