Smitteforebyggende tiltak i skolen

Vi i skolehelsetjenesten ønsker å sette ekstra fokus på smitteforebyggende tiltak nå på høsten.

Siden barn i skole leker tett sammen, er det trolig umulig å forebygge all smitte, men man bør gjøre det som er mulig for å forebygge smittespredning. Håndvask er viktig for å forebygge smitte. Snakk gjerne med barnet ditt om dette!

Vi gir lærerne informasjon om dette, som de kan gi videre til barna. Vi henger også opp en plakat på alle trinn over vaskene om håndhygiene, se her:

Vaner som forebygger influensa  (PDF)

Vennlig hilsen

Ellen Cethrine Egge jordheim
Helsesøster