Skolebruksplanen ute på høring

FAU vil gjennomgå planen på møte torsdag 17. mars. De ønsker innspill fra foreldrene på skolen.

FAU vil gjerne høre din mening.  Ta kontakt med klassens FAU-representant senest onsdag 16. mars hvis du har innspill.

Du finner høringsutkastet på kommunenes hjemmeside:  Skolebruksplan 2016 - 2030

Høringsfristen er 4. april.