Prosessen rundt 17.mai-avgjørelsen

Skolen og FAU har fått spørsmål fra noen foreldre vedrørende prosessen rundt avgjørelsen om at Greverud skole skal gå i barnetoget på Kolbotn. Skolen har bestemt at vi vil gå i tog sammen med de andre skolene i kommunen og vi synes også det er viktig at FAU viderefører tradisjonen med et lokalt arrangement her på skolen.

I innspillene vi har fått er det stilt spørsmål om hvem som egentlig har tatt denne avgjørelsen.

Det er jeg, som rektor, som tar de endelige avgjørelsene på skolen.  Barnetoget er et skolearrangement og derfor rektors ansvar. Rektors viktigste, rådgivende, organ er samarbeidsutvalget (SU).  SU sitt mandat er forankret i Opplæringsloven § 11.  SU er altså et rådgivende organ, og i en avgjørelse som i så stor grad berører alle parter i skolesamfunnet var det helt avgjørende for meg at representanter fra elever, foreldre, ansatte og politikere ble hørt og tatt med på råd før avgjørelsen ble tatt.  Elevrådet har bl.a. hatt spørreundersøkelse blant elevene, FAU bland foreldrene, og det var et enstemmig SU som stilte seg bak rektors forslag om å gå i fellestoget på Kolbotn.

Når det gjelder arrangementet på skolen om ettermiddagen er det et arrangement som er i regi av FAU. Det var derfor viktig for meg at helheten i saken var i samråd med skolens FAU.

17mai.jpg

Det er viktig for meg at folk forstår at prosessen rundt 17. mai-beslutningen er tatt i tråd med demokratiske verdier og jeg ønsker spesielt å takke FAU for sin ryddige og engasjerte rolle i saken. Kommunens 17. maikomite har i mange år ønsket at Greverud skole skal delta i toget sammen med de andre skolene.

I år gjør vi det.  Jeg tror dette skal gå bra.  Hurra for 17. mai!

10299585_1433010766950791_2572052058675372999_n.png

Med vennlig hilsen

Birgitte Solberg
Rektor
Greverud skole