Jubileumskonsert 9.desember

Tradisjonen tro skal Greverud skole også i år omskape idrettshallen til et konsertlokale og gi hele lokalmiljøet en stor dose julestemning. Alle elevene på skolen vil stå på scenen i to kjempestore barnekor med egne konferansierer og solister i sang og drama. Konserten er forankret i skolens arbeid med godt læringsmiljø, og i år vil den i tillegg være et ledd i kommunes 100-årsjubileum.

Her ser dere hele invitasjonen til julekonserten

Greverud skole har lang tradisjon med å arrangere julekonsert for skolens elever, familier og ansatte.  Det jobbes iherdig med forbedredelsene i månedene og ukene før konserten.  Dette er en viktig årlig happening for skolen vår, hvor alle elevene får utfolde seg på scenen. Vi har de siste årene valgt å bruke den nye idrettshallen på Østre Greverud.  Det, sammen med profesjonelle hjelpere til lys og lyd, skaper en flott ramme rundt konserten.

I år har vi bestemt at konserten skal være et jubileumsarrangement i anleding Oppegård kommunes 100 årsjubileum.  På den måten får alle rundt Greverud skole være med å feire den flotte kommunen vi bor i.