Informasjon om kartleggingsprøver

Skolen skal gjennomføre obligatoriske kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn og i regning på 2. trinn.

Kartleggingsprøvene skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. De fleste elevene vil få til de fleste oppgavene, og mange vil oppleve prøven som lett. Prøven gir altså ikke informasjon om elever med gode ferdigheter. 

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettside