Hodeluskampanje 28. - 29. august

Folkehelseinstituttet har to årlige hodeluskampanjer, og nå er det tid for årets andre kampanje. Reisevirksomhet og nye omgangsvenner i sommerferien øker risikoen for å bli smittet med lus. For å sikre en lusefri høst oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i uke 35.

Hvordan gjennomføres kampanjen?

Kampanjen kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus.

Hvorfor kampanje?

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Man kan derfor spesifikt oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 28-29. august, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.

Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Informasjon om kampanjen

Informasjonsmateriell