Gratis fagseminar i Oslo 14.april

Lingit inviterer til fagseminaret "Tilrettelegging i skolen for elever med lese- og skriveutfordringer". Seminaret vil være nyttig for både skoleledere, lærere, pedagoger, IKT og foresatte som er opptatt av temaet.

Ved å arrangere fagseminar ønsker vi i Lingit å øke kunnskapen om dysleksi og fokusere på god og gjennomtenkt tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker.  Vi ønsker å bidra til å skape bedre forutsetninger for at denne elevgruppen får muligheter til å delta og lykkes på lik linje med andre elever.

Det første fagseminaret ble arrangert i Førde våren 2014. Etter det har vi hatt fagseminar for Trøndelagsfylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo/Akershus, Troms, Hordaland, Sunnmøre og Buskerud. De fleste seminarene har vært fulltegnet, så det er lurt å melde seg på i god tid. 

Det er gratis å delta på Lingits fagseminar. Alle som er interesserte i tilrettelegging for personer med lese- og skrivevansker i norsk skole, er hjertelig velkomne til å melde seg på.  Osloseminaret er i Normisjon Storsalen, Staffeldts gate 4.

Det blir servert en enkel lunsj.   

Les mer og meld seg på her; Fagseminar 14. april